Kauppakeskus Zeppelin | Zeppelinintie 1, Kempele

Ehdot

Käyttämällä tätä kotisivustoa hyväksyt sivuston käyttöehdot. Kotisivuilla annettavat tiedot eivät ole kaikenkattavia. Ne voivat mahdollisesti sisältää virheitä tai epätarkkuuksia tai olla sovellettavissa tapauskohtaisesti.

Kauppakeskus Zeppelin ei vastaa millään tavalla näillä kotisivuilla esiintyvistä mahdollisista virheistä eikä epätarkoista tai mainitsematta jääneistä tiedoista. Sivuston käyttäjä ottaa täyden vastuun kotisivujen sisällön perusteella tekemistään päätöksistä.

Kauppakeskus Zeppelinilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston sisältöä tai rajoittaa sivustolle pääsyä.

Kauppakeskus Zeppelin ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, kuluista, menetyksistä tai vastuista, jotka saattavat aiheutua sivuston käyttämisestä tai sivuston puuttuvasta saatavuudesta riippumatta siitä, onko Kauppakeskus Zeppelin tietoinen kyseisten haittojen mahdollisuudesta.

Sivustolla voi olla linkkejä muille sivustoille. Sivustoja, joille Kauppakeskus Zeppelinin sivustoilta on linkki, ei tule tulkita Kauppakeskus Zeppelinin suosittelemiksi. Kauppakeskus Zeppelin ei ole perehtynyt kyseisten sivustojen sisältöön, eikä ota vastuuta sivustojen saatavuudesta, eikä kyseisten sivustojen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

Tälle sivustolle pääsy ei merkitse sitä, että sivuston käyttäjällä olisi lupa käyttää kotisivuilla esiintyviä sisältöjä, merkkejä tai tavaramerkkejä ilman Kauppakeskus Zeppelinin tai merkin tai tavaramerkin haltijan kanssa etukäteen tehtyä kirjallista sopimusta.

Evästeet

Evästeet ovat Internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää Internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Kauppakeskus Zeppelin internet-sivuilla käytetään evästeitä. Mikäli ette hyväksy evästeiden käyttöä, voitte sulkea evästeet Internet-selaimenne turvallisuusasetuksista. Huomioikaa kuitenkin, että tietyt toiminnot Internet-sivustoilla vaativat, että hyväksytte evästeet.